Onder klokgelui arriveert de "stille tocht"bij het Verzetsmonument. "" The Last Post" wordt daarna geblazen en dan is het stilte. 2 minuten lang. "Wilt heden nu treden" wordt er eerst gespeeld  en onder verdere muzikale begeleiding van Valerius worden er kransen en bloemen gelegd. Dan zwelt vanuit de verte het stemmengeluid aan van Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" .  De burgemeester spreekt over het drama van de razzia die op Urk werd gehouden. Afgesloten wordt met 2 coupletten van het Wilhelmus, door iedereen uit volle borst meegezongen. De stoet verdwijnt weer naar de Bethelkerk....
Je moet er eigenlijk bijgeweest zijn om het werkelijk te kunnen ervaren, want een amateurvideo  kan natuurlijk nooit de indrukwekkende sfeer weergeven die er zo'n half uur lang heerste op 3 mei daar bij de Dodenherdenking bij het monument naast het Kerkje aan de Zee.

Voorafgaande aan de Dodenherdenking was er nog een herdenkingsdiens in Het Kerkje aan de Zee,
waarin ds. J. den Boer voorging met een  meditatie over Psalm 121:
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/video-verslagen-andere-evenementen/ov-evenementen-2008/303-videoverslag-dodenherdenking-op-urk - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 01-12-2020 21:58:12 Europe/Amsterdam) -