Verhaal over de 2 kaarsenkronen in het Kerkje aan de Zee..

Twee kaarsenkronen hangen er in het Kerkje aan  de Zee.
Er zit een verhaal achter verborgen.
Naar overlevering komt er een exemplaar uit de vorige kerk, die instortte.
En is gedateerd: Renaissance.


Maar in het kerkje, konden er wel twee een plaats krijgen.
Daarom werd er een zelfde model door een kopersmid nagemaakt.
Die deed zijn werk zo grondig, dat er geen aanwijsbaar verschil meer te bekennen is. 

Met de kerstdagen branden, de Goudse kaarsen, al jaren uitbundig.
Vertellen van het LICHT DER WERELD dat kwam.
Laat dat LICHT maar schijnen en blijven schijnen
Totdat:  HET  LICHT komt!   

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/over-kerken/855-oude-kaarsenkronen-kennen-een-verhaal - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 02-12-2020 19:54:57 Europe/Amsterdam) -