Nog een persoonlijk "Op verzoek" van de webmaster:

Ik was vandaag bezig met het monteren van het volgende  videofragment, toen het bericht kwam dat mijn schoonmoeder naar het ziekenhuis werd gebracht wegens een herseninfarct.
Ik wil daarom dit lied, uit de samenzang aan het slot van afgelopen woensdagavond 22 juli, speciaal opdragen aan mijn vrouw, Ellen.


1. Blijf met mij, Heer,
als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer,
als straks de avond daalt;
als vrienden henen gaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed,
o blijf met mij!

2. Wat is hier blijvend,
dat het hart verheugt?
ach! Nimmer geeft
ons d' aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen,
glorie gaat voorbij;
maar Gij die niet verandert,
blijf met mij!

3. 'k Kan zonder U
geen enk'le schrede gaan
Wees Gij mijn leidsman
op mijn levensbaan.
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig blij;
zij 't voor of tegenspoed,
o blijf met mij!

4. Als in de doodsvallei
ik eens zal staan,
en 'k zie de poorten
voor mij opengaan,
en Gij mij d' ogen sluit,
dan juich ik blij;
in leven en in dood
waart Gij met mij!

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/op-verzoek/870-op-verzoek-blijf-met-mij-heer - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 26-01-2021 05:35:41 Europe/Amsterdam) -