Audio Archief


Het weekthema van deze Stille Week is: De woorden van en rond Jezus op Zijn Lijdensweg en kruisiging.
De  lijdensoverdenking op Witte Donderdag werd verzorgd door ds. Oberink (wegens ziekte van ds. v.d.Kraan) Het thema van deze was: Huilen om jezelf, Juichen in Jezus.  De tekst was uit Lucas 23, vers 28: En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.

Klik door voor de eerste drie  avonden.

Een bijpassende clip: "Down the Via Dolorosa" met Marco Hoorn:
Opgenomen tijdens Concert Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer  in De Ark op 20 maart 2010
Korte video impressie
Huizen Zingt voor Haïti brengt ruim 6.500 euro op

De speciale benefietavond ‘Huizen Zingt voor Haïti’, afgelopen zondag 7 februari, heeft maar liefst € 6.553 opgebracht.

Verschillende Huizer koren en zangroepen deden mee aan dit bijzondere concert in de Kruiskerk, waaronder Deo Juvante, koren Immanuël en Pniël, en gospelgroepen Jeedva & Anugerah en Crescendo. De van Nederland Zingt bekende Martin de Deugd speelde viool en Reinilda Zevenbergen op de harp, en het orgel werd bespeeld door Bert Moll. Spreker was de voor Huizen Zingt bekende Klaas de Boer, van Urk.

Klik door voor de audio opname van deze avond


)Geen afbeelding

Kerstnachtdienst in De Ark te Urk m.m.v. Hallelujah. (foto vanaf videobeeld)
Op donderdag 24 December zijn er verschillende kerstconcerten en - diensten op Urk gehouden.
 Klik door voor audio opnmames van deze diensten en concerten. Als de omstandigheden het toelaten proberen we ook binnenkort  de video opname van de kerstavond "A Christmas Night" en van de kerstnacht met Hallelujah in de Ark online te zetten.

Geluidsopname van de interkerkelijke Hervormingsdienst in de Ark te Urk op 31 Oktober, m.m.v. Urker Mannenzangvereniging "Onger Oens" o.l.v. Jurie v.d. Berg. Organist is Marinus ten Napel.
Gesproken woord: ds. den Boer.

opname van Kerkomroep (32 kbps).

Sample ImageJ.l. Vrijdag 9 oktober  werd er in de  Schuilplaats te Urk, een Calvijn luister- en psalmzangavond  georganiseerd, 
De organisten Jacob Schenk en Rienk Bakker  lieten  horen, hoe in de tijd van Calvijn de Geneefse psalmen zijn ontstaan en op  muzikaal gebied klonken en zich ontwikkelden. De avond werd (in)geleid  a.d.h.v. Psalm 149 door Ds. Korving.
Klik door om de audio opname van deze avond te beluisteren.
Ook kunt U de video "Wie was Calvijn?" bekijken (een compilatie van de DVD  " Hoe Calvijn ben jij?")
Geen afbeeldingOp vrijdag, niegen oktober 2009 is  er wier een Urker Vesper ouwen in 'et Karkien an de Zie'.
De vuurganger was Ds. Jelle van Slooten. Op et urgel zit Albert Metz in de vuurlezer is Anna Metz.
Klik duur om de opname  te beleusteren.

 Urk FM verzorgde van alle 8 Zingen in de Zomer concerten een uitzending.
Een overzicht van alle concerten op de woensdagavond in 2009...Geen afbeelding
Vandaag komt de "preek van de week"uit "eigen huis", het is de meditatie van Klaas de Boer tijdens de eerste Zingen in de Zomer - op 8 juli j.l.

Thema: Het moet anders!

Geen afbeeldingBeluister de middagen van het Kerkje aan de Zee (2009)

Geen afbeelding
Klik door voor de opnames van enkele diensten op 2e Pinksterdag:
Gezinsdienst m.m.v. Gereformeerd Kerkkoor  in De Schelp te Urk , met meditatie door Ds. J. Kommers (Lelystad) en de dienst m.m.v. Hervormd Kerkkoor in De Ark te Urk, met meditatie door  ds. De Koning Gans.

We willen U graag laten meegenieten van een nieuwe groep: "Full of Music" o.l.v. Rense Ruiten, die vanmorgen met enkele indrukwekkende nummers haar muzikale medewerking verleende aan een dienst in De Ark te Urk met als voorganger evangelist De Haan. De meditatie baseerde zich op het bruiloftsfeest te Kana (Johannes 2:1-11)

Beluister de speciale kinderdienst op Goede Vrijdagmorgen  in Het Kerkje aan de Zee.

Voorganger ds. G. Oberink
(De opname begint plm 30 minuten voor de aanvang van de dienst, voor het begin van de overdenking gelieve U de aanwijzer van de player een stuk op te schuiven naar rechts.)
Klik door voor de  overdenkingen elke avond tijdens de Stille week in Het Kerkje aan de Zee...


Afgelopen vrijdag was er even geen uitzending van Zingen in de Zomer op Groot Nieuws Radio. Het is wel mogelijk de eerdere uitzending te beluisteren via onze site. In deze uitzending werd door Klaas de Boer o.a. ingegaan  op het effect van de kredietcrisis. Het gaat met horten en stoten, maar onze bedoeling is om zo snel mogelijk er in te voorzien  dat er elke vrijdagavond om 9 uur een uitzending van Zingen in de Zomer is te beluisteren.
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/mediamenu/audiomenu?start=52 - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 24-07-2019 00:08:52 Europe/Amsterdam) -