Tijdens de Paasdagen hebben we elke dag een "Lied van de Dag"gekozen.

Stille Zaterdag: The Old Rugged Cross - Israel Homecoming (Gaithers Vocal Band)

1e Paasdag: Daar juicht een toon door Immanuël uitgevoerd op het Passie- en Paasconcert.

2e Paasdag: Gospelgroep "By His Grace" tijdens de Paaswake in de Poort met : Heer, ik kom tot U,

Stille Zaterdag

The Old Rugged Cross - Israel Homecoming (Gaithers Vocal Band)

Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.


Daar juicht een toon

Opname Passie- en Paasconcert door jong gemengd koor Immanuel op 22 maart
Later deze week volgen meer opnames.

Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de ZOON van GOD is OPGESTAAN!!!!!


Gospelgroep "By His Grace" tijdens de Paaswake in de Poort.

Heer, ik kom tot U, Neem mijn hart, verander mij.
Als ik u ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/lied-v-d-week/924-zingen-met-de-paasdagen - - localhost(127.0.0.1) - 24-05-2022 23:33:12 Europe/Amsterdam) - Server: oranje.zingenindezomer.nl