Daar juicht een toon


Opname Passie- en Paasconcert door jong gemengd koor Immanuel op 22 maart
Later deze week volgen meer opnames.Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de ZOON van GOD is OPGESTAAN!!!!!

Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de ZOON van GOD is OPGESTAAN!!!!!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon,die sterke Held.
Hij steeg uit ''t graf door''s Vaders kracht,
want Hij is God bekleed met macht.


Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles,alles is voldaan.
Die in ''t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.


Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Eeen leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/lied-v-d-week/909-lied-van-de-dag-1e-paasdag - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 20-01-2022 17:45:32 Europe/Amsterdam) -