The covenant prayer, Het verbondsgebed, van John Wesley in 1755...  Over radicale overgave...

Ik behoor niet langer aan mijzelf toe,
maar aan U.
Breng me op de plaats
waar U wilt dat ik ben
en breng me bij degene die U op het oog heeft.
Werk het werken in mij en de bereidheid lijden te ondergaan.
U mag me gebruiken,
maar me ook op een zijspoor zetten.
Ik wil U volgen in eer
en in vernedering.
Of ik vol ben of leeg,
of ik alles heb of niets…
met heel mijn hart en heel mijn wil
geef ik alles wat ik heb aan U over;
U mag erover beschikken
zoals het U goeddunkt.
En nu, o luisterrijke en gezegende God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
U bent de mijne en ik ben de Uwe. Het zij zo.
En laat het verbond dat ik op aarde gemaakt heb,
goedgekeurd worden in de hemel.
Amen.