Het verhaal van het kooltje

Een Schot die drie weken niet in de kerk was geweest,
vond thuis de predikant die op hem wachtte.
 Zwijgzaam als Schotten nu eenmaal zijn, zaten de mannen een
tijdlang bij het vuur en rookten hun pijp en geen van
de twee zei een woord.
Tenslotte boog de predikant zich
voorover, pakte de tang, nam er een gloeiende kool mee
uit het vuur en legde die apart op de haard.
Samen keken ze toe hoe alle licht, vuur en warmte eruit
verdween tot het kooltje koud, dood en donker was.
Het gemeentelid glimlachte en zei: "Begrepen dominee,
 zondag hoop ik weer in de kerk te zijn.