Waar Ga Je Voor?

Wijze: 'De winter is vergangen'


De wereld vol van noden
was in de aanvang goed
mens overtrad geboden
en werd met kwaad gevoed
maar Jezus kwam herwinnen
wat paradijs verloor
door zondaars te beminnen
ging Gods Zoon zelf er voor.

De schepping nog geschonden
wordt eens door Hem bevrijd
van al het kwaad der zonden
voorbij dan lijdenstijd
als rentmeester beheren
geheel zijn creatuur
het schadelijke weren
wij gaan voor de natuur.

Wie gaat met armen delen
verrijkt eigen bestaan
nog lijden honger velen
wees met hun lot begaan
sta naast wie onrecht lijden
geef hulpgeroep gehoor
help vooroordeel bestrijden
Kom op, we gaan er voor.

Waak dat we niet vervreemden
van schepping en van God
zie om naar de ontheemden
breng omkeer in hun lot
wijs aan wie dwalen wegen
Bijbel, kompas en spoor
wie anders zijn tot zegen
Sta op en ga er voor.

God geef in deze dagen
een volk dat U belijd
Uw beeltenis wil dragen
en één is in de strijd
dat door de Geest gedreven
vertelt de Boodschap door
vernieuw het dorre leven
Ja Heer, daargaan wij voor.

Er komt een nieuwe aarde
maar blijf de oude trouw
leef naar Gods norm en waarde
Hij rekent ook op jou
hoe dikwijls wij ook falen
ga vol vertrouwen door
hoe dreigend ook de dalen
volg Hem, Hij gaat er voor.


                                                              Jaap Bakker
                                                                juli 2005
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/gedichten/898-waar-ga-je-voor-jaap-bakker - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 13-12-2019 21:50:52 Europe/Amsterdam) -