AllesOverHoop


Een jongeman met poen
vroeg wat moet ik doen
om na het sterven
eeuwig leven te beërven.
Zijn leven was keurig net
stipt hield hij de wet.
Jezus zag hem aan en zei:
"Laat alles achter, volg MIJ
geef armen het bezit
dat je nu aanbidt
laat om Mij te vinden
los wat kan binden
en je wordt rijk
in Mijn koninkrijk"
diep bedroefd ging hij heen
zijn zekerheid was geld alleen
eeuwig welzijn leek wel iets
minder worden en volgen niets
het leven moest overhoop gehaald
heil kan niet door ons betaald.


Het geschonden leven
als afval afgeschreven
naar de mens verloren
mag bij Jezus horen
het schaap ver afgedwaald
door Goede Herder weer gehaald
zondaars die zich laten vinden
worden Gods beminden
op heterdaad betrapte vrouw
de tollenaar vol berouw
een moordenaar aan 't kruis
zijn welkom in het Vaderhuis
wie om eerst te zijn zich haast
komt aan bod het laatst
werkers voor een uur of dag
ieder krijgt zelfde bedrag
en wie de minste is geweest
in rangorde het meest
eigenverdienste niet geteld
alles overhoop, genade geldt.


Alles is overhoop gegaan
wie achter zit, krijgt plaats vooraan
voor genodigden die feest afzeggen
komt uitschot uit heggen en steggen
armen opgericht uit slijk
zijn erfgenaam van koninkrijk
wat door de wereld is veracht
wordt bij hem geacht
wij zien hoe jij van buiten bent
God de harten kent
wat is gebroken en verdeeld
door de Heiland geheeld
hetgeen verlies betekent
bij nader inzien winst gerekend.

Heer wat moet ik doen voortaan
om ook Uw Rijk in te gaan?
Weet dat reeds alles is volbracht
dat God op wie Hem zoeken wacht
vertel alles over Hoop nu aan
wat verloren dreigt te gaan


want Jezus neemt de zondaars aan.


Jaap Bakker
juni 2003

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/gedichten/896-alles-over-hoop-jaap-bakker - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 13-12-2019 22:43:04 Europe/Amsterdam) -