Waardevol
Al ga je altijd maar gewoon 
Zo stilletjes je gang.
Al heb je nooit iets groots gewrocht
Je hele leven lang.
Ook heb je ook niet een talent
Bent niet gevat niet vlot.
Toch mag je een ding weten,
"Je bent waardevol, voor God".
Hoe nietig ook in mensen oog,
Voor God ben je van waarde
Want ook voor jou kwam eens Gods Zoon.
Als kind naar deze Aarde,
om jou zijn Heil te geven,
droeg Hij smaad en hoon en spot.
Zo onuitsprekelijk waardevol.
Ben jij mijn kind,voor God!


Tante Bep

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/gedichten/895-waardevol-tante-bep - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 13-12-2019 22:51:57 Europe/Amsterdam) -