“ Hoe is het Evangelisatiewerk “ op Urk begonnen.Dat was de vraag die boven de eerste bijdrage stond.  

We zijn toen terug gegaan naar het begin van medio de jaren dertig toen de dijksbouw rond de N.O.P. begon en Urk de ijverige polderpioniers binnen de poorten kreeg, die niet ieder weekeind naar hun thuishaven konden gaan..
En daar moest wat voor gedaan worden, nee, niet in de eerste plaats op het terrein van evangelisatie, maar ook laten zien dat Urk hun aanwezigheid op prijs stelde.Het resulteerde in de bouw van een gebouw, het aanstellen van een extra predikant, en een huisvader voor het gebouw. Later, na de oorlog kwam de stroom toeristen op gang. En zo werd tot actie overgegaan. Een afgedankte stuurkast van een botter kwam in het bezit en deze kreeg een plaatsje op de haven, dat toen nog volledig vissershaven was.
In plaats dat vanuit deze kast het schip op de juiste koers werd geleidt, werd nu informatie geven voor de koers op de levenszee.
De Geref. Jeugd Centrale was erg actief, en de toenmalige voorzitter Ds.W.Baas beschreef het zo in het eigen blad JEUGDLEVEN: Wat is nu onze bedoeling? 
Veel toeristen willen graag eens een kijkje op Urk nemen. Dat is begrijpelijk. En het is immers de moeite waard!
Plaatsgenoten zien in het toerisme aanvulling op hun bron van inkomsten. Prima is dat. Maar die enkele uren dat onze gasten op Urk vertoeven zijn zij ook onze naasten!
En dan mogen wij ze ook op het allerbelangrijkste in het leven wijzen. De boodschap van de Heiland voor zondaren.   

En het werk in onze “kiosk” in de volksmond “stuurkast” genoemd is daartoe een zwakke poging. Soms zijn er de teleurstellingen dat het weer niet mee werkt voor de gasten om gezellig over de haven te lopen, maar ondanks dat moeten wij toch doorgaan.
Het eenvoudige werk is niet zinloos. Dat heb ik (aldus Ds Baas) ondervonden toen ik evangelisatie predikant in Friesland was. God zet bij de teleurstellingen die er in ons leven zijn ten aanzien van Hem er ook geen punt achter. Hij gaat door met nodigen!
Tot zover een aanvulling over onze eerste bijdrage. Die tegelijk een bemoediging wil zijn voor allen die, net zoals dat weer op Urk was in de afgelopen zomer periode, hun krachten en enthousiasme gaven voor het werk van de gezamenlijke evangelisatie commissie!
Dat dit gewaardeerd werd door velen, zagen wij in de opkomst in het Kerkje en de Bethel.
Als variatie besluit ik met een woord naar aanleiding van een Bijbeltekst: Uw werk voor het Koninkrijk, al is het klein, zal zeker niet zinloos zijn voor de Here!!
Ga zo door in Gods kracht.  

Hendrik Kramer.
                     
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/column/828-hoe-het-begon-2 - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 20-01-2022 17:42:39 Europe/Amsterdam) -