....Ik vroeg de boomlange vulploegleider Bruinsma of er vrijdag ook gewerkt werd. ,,Ja hoezo?'' Hij had geen idee waar ik het over had. ,,Omdat het dan Goede Vrijdag is.'' Hij speurde in zijn grote hoofd naar de betekenis van die woorden. Toen klaarde het op. ,,O ja, jij komt uit Urk natuurlijk. Nou, wij werken vrijdag gewoon hoor. Het wordt voor ons een héle goede vrijdag.'' Wat hij gevonden had in dat hoofd, waren omzetcijfers.

Ik vroeg vrij en kreeg dat niet.

Lees deze column, overgenomen uit het Nederlands Dagblad van vandaag.
,,Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: ,,Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?''

Woensdagavond, vakkenvulavond in de supermarkt aan de Emmakade in Leeuwarden, bijna twintig jaar geleden. De jongens praatten over de dingen waar jongens over praten, en ineens maakte iemand een plan voor vrijdagavond, na het werk. Vrijdagavond werken? Maar dan was het toch Goede Vrijdag?

Ik vroeg de boomlange vulploegleider Bruinsma of er vrijdag ook gewerkt werd. ,,Ja hoezo?'' Hij had geen idee waar ik het over had. ,,Omdat het dan Goede Vrijdag is.'' Hij speurde in zijn grote hoofd naar de betekenis van die woorden. Toen klaarde het op. ,,O ja, jij komt uit Urk natuurlijk. Nou, wij werken vrijdag gewoon hoor. Het wordt voor ons een héle goede vrijdag.'' Wat hij gevonden had in dat hoofd, waren omzetcijfers.

Ik vroeg vrij en kreeg dat niet.


Gisteren riep de Raad Nederlandse Detailhandel op tot de afschaffing van de verplichte winkelsluiting op de avond van Goede Vrijdag. De winkeltijdenwet bepaalt dat vanavond alle winkels uiterlijk om 19.00 uur sluiten. Maar nauwelijks nog een Nederlander weet waarom. En daarom leggen de landelijke media die de oproep van de RND brachten, het er maar even bij uit: ,,Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging van Jezus.''

Technisch is er niets op die omschrijving af te dingen, maar voor je gevoel is hij veel te kaal. Goede Vrijdag is zoveel meer. We herdenken het lijden van Christus - wat veel meer is dan die kruisiging alleen. Dit stuk wordt geschreven op Witte Donderdag. De avond van het Laatste Avondmaal, van de voetwassing, van het bidden in de Hof, de avond van de kus. Er is niets mis mee, op Goede Vrijdagavond stil te staan bij de avond die eraan voorafgaat, besefte de kerk al vroeg. Lees maar mee met bisschop Ambrosius van Milaan (339 - 397 n.Chr.). Hij kantelt de kus van Judas, als een diamant, als een symbool van de hele lijdensgeschiedenis.

Kus
'Judas, lever je de mensenzoon over met een kus?', vraagt Jezus. Ambrosius legt uit: ,,Een belangrijk teken van goddelijke macht, een belangrijke les in deugd: het plan voor het verraad wordt ontmaskerd. En nog steeds trekt de geduldig lijdende Jezus zich niet terug. Wat Judas in het geheim aan het doen was, bracht U, Heer, aan het licht en zo hebt U laten zien wie door hem verraden werd.'' Let op de subtiele formulering van Ambrosius: Jezus laat, door aan het licht te brengen wat Judas aan het doen is, niet uitkomen wie de verráder is, maar wie Hij zélf is.

Maar aan deze dubbel onthullende vraag van Jezus gaat natuurlijk iets vooraf: de kus zelf. Ambrosius, een aandachtig Bijbellezer, leest wat er staat maar stelt zich ook voor hoe dat gegaan is. Hij maakt in zijn hoofd een film van de gebeurtenissen. Hij voelt hoe het voor Jezus geweest moet zijn. ,,Brengt u een wond toe met het onderpand van liefde? Dient een vriendschapsgebaar tot bloedvergieten? Gaat u met een vredesgroet een doodvonnis vellen?'' En hoewel het niet zo in de Evangeliën staat, vult Ambrosius in dat de mannen elkáár kusten. Zo werkt dat immers, maar wat meer is: het beminnen van zijn vijanden tekent Jezus, ook als het straks Goede Vrijdag wordt (Vader, vergeef het hun...). En tilt de kerkvader Ambrosius de kus (of die nu heeft plaatsgevonden of niet) boven zichzelf uit tot een miniatuur van Pasen. Jezus weigert de zondaar niet, maar heeft hem lief. ,,Jezus heeft Judas niet gekust om ons te leren hoe we moeten huichelen. Nee, hij wilde laten zien dat hij voor het verraad niet bang was. En hij maakte op de verrader alleen nog maar meer indruk doordat hij niet eens blijken van liefde weigerde.''

In de Paasgeschiedenis heeft alles met elkaar te maken. De Koninklijke intocht in Jeruzalem, de doornenkroon, het cynische opschrift aan het kruis en de belijdenis van de Romeinse officier, ze horen bij elkaar. De maaltijd, de voetwassing, het hogepriesterlijk gebed, de zorg voor Maria en Johannes, ze horen bij elkaar. Wie zal Pasen begrijpen zonder Goede Vrijdag? Welk mens zal de diepte van de verlossing voelen zonder te beseffen tot welke prijs hij verlost is? Welke zonde ons ook gijzelt, het losgeld is betaald.

Cyclus
Vanavond gaan de winkels dicht, uiterlijk om 19.00 precies. Dat is voor christenen in een nagenoeg ontkerstende wereld een duur cadeau. Het is te hopen dat de Raad Nederlandse Detailhandel van de overheid nog lange jaren het lid op de neus krijgt voor het platte winstbejag waarmee zij de commerciële beker tot de laatste drup wil leegdrinken. Garanties zijn er niet. Op de avond van Goede Vrijdag, twintig jaar geleden, stapelde ik pakken koffie in de schappen, flessen wijn en paashazen. Zelden heb ik zo indringend stilgestaan bij Goede Vrijdag als toen ik niet in de kerk kon zitten, door mijn eigen stomme fout. De jaren die volgden, vroeg ik begin maart al vrij.

De kerk vierde al in de dagen van Ambrosius de cyclus van Pasen. Bekend is het verhaal van de Spaanse non Egeria, die onder de indruk is van de Paasviering in Jeruzalem in de vierde eeuw. Ze beschrijft hoe in de route van Jezus op de voet gevolgd wordt door de gelovigen, dagenlang, in één grote, doorlopende liturgie.

Dankzij Goede Vrijdag kunnen we Pasen in evenwicht vieren. Deze vrijdag moet een Goede Vrijdag zijn, zodat het overmorgen een Goede Pasen kan zijn.

Rien van den Berg


bron: Nederlands Dagblad - www.nd.nl

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/column/825-het-wordt-een-h-goede-vrijdag - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 20-01-2022 19:08:46 Europe/Amsterdam) -