Het weekthema van deze Stille Week is: De woorden van en rond Jezus op Zijn Lijdensweg en kruisiging.
De  lijdensoverdenking op Witte Donderdag werd verzorgd door ds. Oberink (wegens ziekte van ds. v.d.Kraan) Het thema van deze was: Huilen om jezelf, Juichen in Jezus.  De tekst was uit Lucas 23, vers 28: En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.
Klik door voor de eerste drie  avonden.

Een bijpassende clip: "Down the Via Dolorosa" met Marco Hoorn:
Opgenomen tijdens Concert Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer  in De Ark op 20 maart 2010 De overdenking op woensdag werd verzorgd door ds. Jonkman
wmaremote}http://stream100.kerkomroep.nl/pages/download.mp3?mp=10558&file=2010-03-31-19-55.mp3{/wmaremote}


De etweede lijdensoverdenking van Ds. G. Oberink  ging over de tekst Mattheus 27:21
"Welke van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten?"


De eerste lijdensoverdenking van Ds. J. Tadema. ging over de tekst Lucas 22: 18
"Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God zal gekomen zijn"

Een overdenking over de Koninkrijksweg, maar ook de Lijdensweg, de Weg der Smarten.
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/audio-overige-evenementen/253-lijdensoverdenking-in-kerkje-aan-de-zee - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 18-09-2020 18:56:43 Europe/Amsterdam) -