Video's Zingen in de Zomer

Nieuwjaarswens voor 2012

 
 

Bijbel zingen begeleid door Bert Moll op de vleugel en afgewisseld met samenzang met Harry Hamer achter het orgel.

Eerst intro met schriftlezing  Genesis 28: 10-18., teksten afgewisseld samenzang "Nader mijn God bij U" met begeleiding van orgel en vleugel.
 Schriftlezing en Gesproken woord (Heb je het al gehoord? Ook voor U een open hemel!)van Klaas de Boer 
Samenzang: Ik zie een poort wijd open staan. Muzikaal intermezzo met Ronal Knol (orgel) en Jaap Kramer (vleugel)
Rebecca Steenbergen zingt: "Dank U voor het kruis Heer"

Ter gelegenheid van het feit dat Tijmen Felix vandaag weer op Urk is aangekomen, nogmaal aandacht voor het speciale lied gezongen tijdens ZidZ  2007 in de Bethelkerk door Tijmen Felix en Jantina de Boer, begeleid door Dub de Vries, Melissa Venema en Geurt Souman.  Eén van de speciale hoogtepunten van de laatste ZIngen in de Zomer seizoenen.

Jeruzalem, Jeruzalem! Zing uwe Vorst ter eer!


Geen afbeelding

Een video van een half uur  met de openening, schriftlezing (Efeze 4: 20-24) en een korte meditatie tijdens de slotavond van ZidZ 2009 van Klaas de Boer over het thema: "Ben je anders?"
De samenzang begint met "Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot" waarna een opname volgt van Soli Deo Gloria met "Heer mijn hart zoekt U te vinden" .

Geen afbeelding
Uit het archief: een video van de slotavond van Zingen in de Zomer 2006.


Het gesproken woord op de avond van 12 Augustus  werd verzorgd door ds J. Tadema uit urk over het thema: Gods gedachten zijn anders. Bekijk de vijfde aflevering van het videoverslag van deze avond (m.m.v. Urker Mannenkoor Hallelujah) , een compilatie van ongeveer een half uur met opening, samenzang (met muzikale begeleiding  door Harry Hamer), gesproken woord en sluiting,


Geen afbeelding
Deze zondag staat er ook weer een nieuwe meditatie online, ingeleid en afgesloten met liederen uit de samenzang. Het betreft de meditatie van ds. Jonkman op de avond van 29 juli j.l. over het thema: "Herkend - worden"

We hebben voor deze zondag weer een montage gemaakt rondom het gesproken woord van de voorlaatste week. (22 juli) Ds. T. Veenstra spreekt over het thema: Hoezó, anders dan anders?!. Dit wordt omgeven door prachtige samengezongen en bemoedigende liederen, geweldig begeleid door Dub de Vries.

Sample ImageHet vierde deel van het videoverslag van 15 juli is een  montage van plm 50 minuten waarin  centraal het gesproken woord van ds. Oberink met als thema: "Anders dan anders, maar niet wereldvreemd".
Dit deel  wordt ingeleid en afgesloten door het bijdragen van het Chr. Urker Visserskoor Crescendo met daartussen veel prachtige liederen die samen worden gezongen, weer begeleid door organist Minne Veldman.

Geen afbeelding
Videoreportage met meditatie van Klaas de Boer tijdens de eerste Zingen in de Zomer - op 8 juli j.l.

Thema: Het moet anders!

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/actuele-videos?start=84 - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 01-06-2020 06:31:57 Europe/Amsterdam) -